Dubbele achternaam voor uw kind

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Afgelopen week is het wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet maakt het voor ouders mogelijk om hun kind(eren) een dubbele achternaam te geven.

1 januari 2024

De nieuwe wet zal op 1 januari 2024 in werking treden. Ouders kunnen van deze wet gebruik maken als hun eerste kind op of na 1 januari 2024 geboren wordt. Wanneer ouders ervoor kiezen hun kind een dubbele achternaam te geven, dan geldt deze achternaam vervolgens ook voor alle volgende kinderen.

Als bijvoorbeeld meneer Janssen en mevrouw De Vries samen een kind krijgen, dan zijn de volgende geslachtsnamen mogelijk:

  • De Vries
  • Janssen
  • De Vries Janssen
  • Janssen De Vries

Overgangsregeling

De nieuwe wet voorziet ook in een overgangsregeling. Als het oudste kind van de ouders geboren is op of na 1 januari 2016, kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Let op: ouders hebben vanaf 1 januari 2024 slechts één jaar de tijd om alsnog deze dubbele achternaam te kiezen.

Al een dubbele achternaam?

Heeft u al een dubbele achternaam? Vanaf 1 januari 2024 wordt deze naam als ‘enkelvoudige geslachtsnaam’ gezien. Ook voor deze ouders is het mogelijk om een dubbele geslachtsnaam aan hun kind te geven.

Als bijvoorbeeld mevrouw Van Erven Dorens en meneer Janssen samen een kind krijgen, dan kunnen zij kiezen voor de volgende dubbele geslachtsnamen:

  • Van Erven Dorens Janssen
  • Janssen Van Erven Dorens.

Adoptie

Geadopteerde kinderen hebben straks de mogelijkheid om een combinatie te kiezen van de geslachtsnaam die zij bij hun geboorte hebben gekregen en de naam van de adoptieouders. Hierbij geldt wel een maximum van twee geslachtsnamen in totaal.

Niet verplicht

Een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht, maar een keuze. Als ouders geen keuze maken voor de achternaam van hun kind en niet gehuwd of geregistreerd partners zijn, dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Indien de ouders gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en wij voorzien u graag van advies.

Contactpersoon