Mijn ex woont in onze woning, wie betaalt de kosten?

Kosten gezamenlijke woning

Een probleem waar vrijwel alle scheidende stellen met een gezamenlijke woning mee te maken krijgen, is wie de kosten van deze woning betaalt gedurende de scheidingsperiode. Vaak blijft namelijk één van de partners in de woning wonen. En de andere partner zoekt ergens anders woonruimte.

Verdeling gemeenschap

Als de woning gemeenschappelijk eigendom is, zou het kostenbesparend kunnen zijn om de woning zo snel als mogelijk te verdelen. Hierdoor kunnen dubbele woonlasten worden voorkomen. Maar de praktijk leert dat het vaak een poos duurt voordat er afspraken gemaakt zijn over de verdeling van de woning. En daarna duurt het ook vaak nog wel even voordat alles rond is bij de bank.

Dat betekent in de praktijk dus vaak een aantal maanden waarin één van de partners in de gezamenlijke woning woont. En de andere partner niet. Wat is dan redelijk?

Uitsluitend gebruik

Door de rechter kan worden bepaald dat, zolang de woning gemeenschappelijk is, één van de partners het ‘uitsluitend gebruik’ van deze woning krijgt. De andere partner kan een vragen om een vergoeding te mogen ontvangen voor het gebruik door de andere partner van de woning. We noemen dat een woonvergoeding.

Woonvergoeding

Voor het berekenen van een dergelijke woonvergoeding zijn geen regels opgesteld. Bij de berekening dient rekening gehouden te worden met een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld overwaarde, huurwaarde of de woonlasten. Daarnaast is ook de ingangsdatum van de woonvergoeding een discussiepunt.

Herkent u dit probleem en heeft u behoefte aan advies? Wij helpen u graag bij het (laten) vaststellen van een gebruiksvergoeding. 

Meer vragen? Neem contact met ons op.

Contactpersoon