Alleen reizen met uw kind, wat moet u regelen?

Wanneer is er wel of niet toestemming nodig?

Wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag en u bent van plan om alleen naar het buitenland te reizen met uw minderjarige kind, dan is er toestemming nodig van de andere ouder.

Wanneer er geen sprake is van gezamenlijk gezag en u bent van plan om alleen naar het buitenland te reizen met uw minderjarige kind, dan is er toestemming nodig van de andere ouder wanneer deze ouder het gezag heeft en u niet.

Mocht uw kind naar het buitenland reizen met een andere volwassene (niet één van de ouders), ook dan is de toestemming nodig van de ouder(s) met gezag.

Voor het geval de andere ouder is overleden, dan is het advies om een internationaal uittreksel Basisregistratie Personen van uw kind met ouder-en gezagsgegevens of een internationale geboorteakte van uw kind met een kopie van de overlijdensakte van de andere ouder mee te nemen.

Waarom is er toestemming nodig?

Wanneer u zich met een minderjarig kind verplaatst over de landsgrenzen, dan is het nodig dat er sprake is van toestemming van de ouder(s) met gezag. Ontbreekt deze toestemming, dan zou er sprake kunnen zijn van kinderontvoering.

Het is daarom dat u bij een grenscontrole moet kunnen aantonen dat u de toestemming heeft van de (andere) ouder(s) met gezag. De Koninklijke Marechaussee let bij de grenscontrole extra goed op minderjarige kinderen, om zo dus kinderontvoering tegen te gaan.

Hoe verkrijgt u toestemming? Wat is voldoende?

Om toestemming te verkrijgen, kunt u het ‘toestemmingsformulier reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland invullen’. Het formulier is te vinden op Rijksoverheid.nl. (https://open.overheid.nl/documenten/ronl-2f862864-a354-4d21-94b8-70a8a5ccd205/pdf)

Beide ouders dienen dit formulier in te vullen. Indien u met meerdere kinderen naar het buitenland reist, dan dient per kind een formulier ingevuld te worden.

Krijgt u geen toestemming van de andere ouder?

Indien u geen toestemming krijgt van de andere ouder met gezag, dan is het mogelijk om vervangende toestemming te vragen bij de rechtbank. Hierbij bent u verplicht een advocaat in te schakelen die voor u bij de rechtbank een verzoekschrift zal indienen waarin om deze vervangende toestemming wordt verzocht.

Twijfelt u of u toestemming nodig heeft of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en wij voorzien u graag van advies.

Contactpersoon