De oude leaseauto vs. een nieuwe baan

Wanneer een werknemer met een leaseauto van de zaak van werkgever wisselt, blijft de werkgever in beginsel achter met het leasecontract en de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Een werkgever kan zich hiertegen beschermen, door vooraf contractueel (bijvoorbeeld in een gebruikersovereenkomst) met de werknemer overeen te komen, dat de werknemer bij een vertrek verantwoordelijk is voor een eventuele afkoopkosten van het leasecontract. AD.nl meldt vandaag dat deze kosten fors kunnen oplopen, tot wel € 10.000,-.  

Voor werkgevers is het dus van belang om hierover vooraf duidelijke schriftelijke afspraken te maken. Enkel dan kan de afkoopsom op de werknemer worden verhaald. Bovendien zal een werknemer met een dergelijk beding minder snel van baan (kunnen) wisselen.

Voor werknemers is het van belang om scherp naar deze afspraken te kijken. Onder welke omstandigheden moet de afkoopsom terugbetaald worden? Geldt er een maximum afkoopsom? Moet de werkgever eerst kijken of de leaseauto elders binnen de onderneming ingezet kan worden? Mag de leaseauto worden meegenomen naar de nieuwe baan? Etc.

Wij assisteren u graag bij het opstellen of controleren van een ‘Gebruiksovereenkomst leaseauto’, waarin de afspraken over een leaseauto tussen werkgever en werknemer kunnen worden vastgelegd.