Levenspartner Aretha Franklin in de kou door ontbreken testament?

Aretha Franklin is nog maar net overleden en de ruzie over haar nalatenschap is al losgebarsten.

Aretha woonde al 30 jaar ongehuwd samen met haar levenspartner Willie Wilkerson. Omdat zij niet getrouwd waren en Aretha geen testament heeft opgemaakt, hebben haar vier kinderen nu recht op de volledige nalatenschap en dreigt haar levenspartner geen aanspraak te kunnen maken op de nalatenschap met een geschatte waarde van 80 miljoen dollar. Wanneer Aretha’s kinderen hem niets gunnen, zal hij niets uit haar nalatenschap ontvangen, zelfs geen zaken met pure emotionele waarde, zoals foto’s en andere memorabilia.

Daar komt nog bij dat de rechten die Aretha op haar muziek bezat – haar culturele nalatenschap – ook wordt verdeeld tussen haar vier kinderen. De kans is groot dat er op den duur meningsverschillen tussen de vier kinderen ontstaan over hoe om te gaan met deze culturele nalatenschap. Bijvoorbeeld of er een musical over haar leven en muziek zal worden gemaakt of dat het lied R-E-S-P-E-C-T mag worden gebruikt voor een wasmiddelenreclame.

Met een testament had Aretha ervoor kunnen zorgen dat Willie Wilkerson goed verzorgd achterbleef, dat haar culturele nalatenschap tot in de eeuwigheid zou zijn veiliggesteld en haar nalatenschap geen bron zou vormen voor onderlinge ruzie tussen haar levenspartner en haar kinderen. Daarnaast had zij met een testament ervoor kunnen zorgen dat haar erfgenamen veel minder erfbelasting zouden moeten betalen dan nu het geval is.

Ook voor de minder vermogenden onder ons is een testament overigens aan te raden. Een goed testament kan de langstlevende partner goed verzorgt achterlaten, ruzie tussen erfgenamen voorkomen en zorgen voor een verlegging of verlaging van de erfbelasting. Wij adviseren u graag verder.

Marnix Mos, advocaat erfrecht