Bezint voor gij u bindt?

Vandaag stond een romantisch artikel in het Algemeen Dagblad over de Rotterdamse Feiya. Haar vriend Luc vroeg haar vrijdag tijdens een ontbijtje in Hotel New York om die dag nog met hem in het huwelijksbootje te stappen. Feiya stemde meteen in.

In een filmpje op de site is te zien dat Luc aan alles had gedacht; van jurk tot kapsel, van gasten tot vervoer. Wat echter niet naar voren kwam was een bezoekje aan de notaris.

Wanneer in Nederland voor het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden door een notaris worden opgesteld, trouwt men in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat in beginsel alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Alleen goederen die onder een zogenaamde uitsluitingsclausule via een nalatenschap of schenking zijn verkregen, of goederen die verknocht zijn, vallen buiten de gemeenschap. Deze blijven van een echtgenoot privé.

Een uitsluitingsclausule voor een nalatenschap, moet zijn opgenomen in een testament. Wanneer er geen testament is, of wanneer deze clausule er niet in staat, valt de nalatenschap in de gemeenschap en moet deze bij scheiding worden gedeeld.

Een uitsluitingsclausule voor een schenking is vormvrij. Dat betekent dat deze op alle manieren mag worden overeengekomen. Een clausule op schrift verdient de voorkeur, in verband met de bewijspositie.

Er zijn maar weinig goederen aan de echtgenoten verknocht. Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan smartengeld of onder bepaalde voorwaarden een ontbindingsvergoeding.

Kortom: de meeste bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap en zullen bij een scheiding bij helfte moeten worden gedeeld.

Gelukkig voor het kersverse bruidspaar, is het tegenwoordig ook eenvoudig mogelijk om ook staande huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen. Wellicht bezoeken Luc en Feiya buiten de camera’s om nog  een notaris.

Bent u van plan om in het huwelijk te treden? Overweeg dan om u vooraf te laten informeren over de gevolgen van het huwelijk en (de inhoud van) huwelijkse voorwaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun u terecht bij Martine Gruiters, familierechtadvocaat