Beter een half ei, dan een lege dop

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) waarschuwt voor eieren waarin het giftige middel Fipronil is terechtgekomen. Sommige van die eieren leveren een direct gevaar op voor de volksgezondheid. Diverse pluimveebedrijven stellen dat dit is veroorzaakt door het Barneveldse bedrijf ChickFriend dat zij hadden ingehuurd voor de bestrijding van bloedluis. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft van meerdere bedrijven gehoord dat zij ChickFriend aansprakelijk hebben gesteld voor alle geleden schade. Mocht  ChickFriend aansprakelijk zijn voor deze schade, dan is het maar hopen dat zij voor dergelijke schade is verzekerd. Anders is de kans groot dat ChickFriend failliet gaat en alle schuldeisers het nakijken hebben.

Zijn er nog andere mogelijkheden voor deze pluimveebedrijven?

Die zijn er.

Wellicht valt het de bestuurders van ChickFriend te verwijten dat er middelen bij de pluimveehouders zijn gebruikt die kwalijk zijn voor de volksgezondheid. De lat ligt hoog om een bestuurder van een vennootschap aansprakelijk te kunnen houden, maar wanneer de bestuurder een ernstig verwijt valt te maken, zou hij (of zijn bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering) mogelijk ook kunnen opdraaien voor de schade.

Het is daarnaast de toeleverancier van ChickFriend te verwijten wanneer zij giftige materialen aan ChickFriend leverde in de wetenschap dat dit bij pluimveebedrijven zou worden gebruikt. Wanneer een leverancier deze wetenschap heeft of had moeten hebben, dan kan dit een onrechtmatige daad jegens de pluimveebedrijven opleveren. In dat geval zal de toeleverancier een schadevergoeding moeten betalen.

Zelfs wanneer het faillissement van een leverancier voorkomt dat een schadevergoeding wordt betaald, loont het de moeite op zoek te gaan naar andere partijen die mogelijk ook schuld aan de schade hebben zoals de bestuurders of de leverancier van de leverancier.

Onze advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden om derden aansprakelijk te stellen voor door een vennootschap veroorzaakte schade.

Marnix Mos, advocaat