Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels boetes

Het is lang wachten geweest, maar op 14 maart 2019 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de nieuwe beleidsregels. U kunt ze hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-past-boetebeleidsregels-aan.

Systematiek van de vernieuwde regels

De nieuwe regels hebben qua systematiek veel weg van de oude regels.  Per artikel wordt op overtreding een basisboete gesteld en daarnaast een boetebandbreedte. De basisboete kan worden verlaagd of verhoogd tot de maximale bandbreedte is bereikt.

Categorieën van overtredingen

In de beleidsregels zijn de overtredingen in categorieën onderverdeeld. Dat wordt in een bijlage bij de beleidsregels uitgewerkt. Hoe hoger de categorie, hoe groter de ernst van de schending (en dus hoe hoger de boete). Bovenaan staat de schending van de rechten van betrokkenen. De meer administratieve plichten zoals het niet voldoen aan de registerplicht in categorie 1 of 2 valt.

Als een boete in een bepaalde categorie geen passende oplossing biedt, dan wordt gekeken of een boete uit een hogere of lagere categorie kan worden opgelegd.

Bij een herhaalde overtreding wordt de boete met 50% verhoogd. Bij onvoldoende draagkracht, kan de boete ook worden gematigd.

De bedragen

De bedragen in de diverse categorieën zijn als volgt:

Categorie Bandbreedte Basisboete
Categorie I € 0,– tot € 200.000,– € 100.000,–
Categorie II € 120.000,– tot € 500.000,– € 310.000,–
Categorie III € 300.000,– tot €750.000,– € 525.000,–
Categorie IV € 450.000,– tot €1.000.000,– € 725.000,–

Afronding 

In de vele gesprekken en lezingen over de AVG, in aanloop van de introductie van de AVG op 25 mei 2018, gaf ik al aan dat het in de praktijk zeker niet zo zal zijn dat direct de hoogste boete zal worden opgelegd van 10 of 20% zal worden opgelegd. Partijen die dat prediken, leken (en lijken) dan ook vooral uit op het zaaien van (onnodige) onrust. Niet dat u deze (nieuwe) boetes niet serieus moet nemen, maar het nieuwe systeem moet tot een passende beboeting leiden. We wachten het af!

Contactpersoon