Advocatuur krijgt onafhankelijk college van toezicht

Staatssecretaris Fred Teeven komt met een wetsvoorstel voor een nieuw onafhankelijk college dat bestaat uit drie personen die een landelijk en integraal toezicht beleid gaan ontwikkelen voor de advocatuur. De lokale dekens voeren (net als nu) zelfstandig de dagelijkse toezichthoudende taken uit, maar wel binnen het landelijke beleid dat door het college is ontwikkeld. Het college is bevoegd een deken te ontslaan.
 
De Nederlandse Orde van Advocaten is vooralsnog niet positief over het wetsvoorstel, omdat de overheid meer invloed krijgt op de advocatuur, die onafhankelijk van de overheid moet kunnen opereren. Klik hier voor het persbericht van de orde. Wij zijn van mening dat meer toezicht op de advocatuur altijd goed is, maar dat de onafhankelijke positie van de advocaat, zeker ten opzichte van de overheid, wel altijd optimaal gewaarborgd moet zijn.