Waarschuwing: Valse cheques in omloop

De Telegraaf bericht vandaag over een oplichtingstruc met Valse cheques, waarbij vooral de Horeca het slachtoffer is. Ook wij ontvingen meldingen.
 
 
Vanwege het risico op fraude adviseren wij onze cliënten om terughoudend te zijn met het accepteren van cheques. Wanneer u een cheque aanbiedt bij uw bank om deze in te wisselen, wordt deze vrijwel altijd uitbetaald onder de voorwaarde dat bij niet-betaling het bedrag wordt teruggeboekt. Indien de bank dus niet kan incasseren bij de uitgever of diens bank, dient u het bedrag aan de bank terug te betalen. Er gaan soms weken overeen voordat u dit vervelende bericht van de bank ontvangt. Uw klant is dan vaak verdwenen en u heeft niemand waarop u uw schade kan verhalen. 
 
Wanneer u toch cheques accepteert, neem dan de volgende tips in acht:
 
Doe altijd vooraf onderzoek naar de klant (stel o.a. identiteit vast).
Doe ook altijd vooraf onderzoek naar de cheque, alsmede door wie en in welke mate deze is gegarandeerd.
Accepteer de cheque pas nadat deze definitief is geaccepteerd door uw bank, lever pas daarna de diensten aan uw klant.