Werknemer mag advocaatkosten arbeidsconflict niet aftrekken

Het Gerechtshof Arnhem heeft begin deze maand geoordeeld dat een werknemer de door hem gemaakte advocaatkosten inzake een arbeidsconflict met zijn werkgever, niet als beroepskosten mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Het Hof bekrachtigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Arnhem.
 
Het Hof oordeelde kot samengevat dat:
 
De Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet IB 2001) biedt – behoudens de reisaftrek – geen mogelijkheid tot aftrek van zogenoemde beroepskosten, ook niet als het gaat om kosten die een werknemer maakt in verband met een arbeidsconflict met zijn werkgever, zoals proceskosten en kosten van rechtsbijstand. De vraag of voor de uit een arbeidsconflict met de werkgever voortvloeiende juridische kosten van een werknemer een bijzondere aftrekmogelijkheid in de Wet IB 2001 moest worden gecreëerd, is in de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 uitdrukkelijk aan de orde geweest. De opmerkingen daarover bij die parlementaire behandeling hebben echter niet tot wijziging van het wetsvoorstel geleid (vgl. HR 10 augustus 2007, nr. 41.000, LJN: AZ4768, BNB 2008/88). Deswege kunnen zogenoemde beroepskosten onder de Wet IB 2001 niet, ook niet als het gaat om kosten van juridische bijstand in het kader van een ontslag op staande voet, in aftrek worden gebracht.