Aansprakelijk voor foute weersvoorspellingen?

De PVDA uit Hoek van Holland wil dat weermannen aansprakelijk zijn voor foute weersvoorspellingen, zodat de lokale horeca hun schade op de weermannen kan verhalen.
 
Allereerst is het de vraag of een weerman aansprakelijk is voor zijn weersvoorspelling. In beginsel is het antwoord daarop nee. Het heet niet voor niets een weersvoorspelling en geen weergarantie. Zolang het een voorspelling is, heeft de weerman enkel een inspanningsverplichting: Hij moet zo goed als mogelijk zijn best doen om het juiste weer te voorspellen. Het doen van een verkeerde voorspelling brengt pas aansprakelijkheid met zich mee, indien de weerman aantoonbaar nalatig is geweest. Slechts indien een weerman een harde weergarantie geeft, is hij aansprakelijk wanneer deze garantie niet uitkomt. Een (slimme) weerman zal dat echter nooit doen, want het blijft een voorspelling en voorspellingen zijn nooit 100% zeker.
 
Daarnaast geldt dat als de weerman al aansprakelijk is, dit niet wil zeggen dat hij ook direct alle schade van de horeca dient te vergoeden. Hiervoor moet er namelijk niet alleen sprake zijn van aansprakelijkheid, maar ook van voldoende causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis (de verkeerde weersvoorspelling) en de schade (omzetderving horeca). Hier kan flink of gediscussieerd worden en het zal niet heel eenvoudig zijn om dit causale verband juridisch waterdicht aan te tonen.
 
De bestaande wetgeving biedt derhalve geen echte mogelijkheden. Kennelijk is de PVDA dus uit op een wetswijziging. Deze zal er waarschijnlijk nooit komen en anders direct het einde van het vak weerman betekenen, want niemand zal nog langer het weer durven voorspellen.