2015: kinderalimentatie niet meer aftrekbaar

Alimentatie wordt in 2015 een groter pijnpunt“, aldus Telegraaf.nl vandaag en Ad.nl meldt “Meer ruzies in 2015 omdat alimentatie niet aftrekbaar is“.  Wat is er aan de hand?

Ouders die onderhoudskosten van minimaal € 136,- betalen voor een kind waarvoor zij geen kinderbijslag ontvangen, kunnen een vastgesteld bedrag opvoeren als fiscale aftrekpost. Deze aftrek kan oplopen tot ca. € 50,- fiscaal voordeel per kind per maand. Onder deze aftrekbare onderhoudskosten valt ook de kinderalimentatie.

Alimentatiebetalers die een dergelijk fiscaal voordeel ontvangen, worden volgens de alimentatieregels geacht om dit voordeel aan de kinderen ten goede te laten komen. Met andere woorden: de kinderalimentatie wordt verhoogd met het bedrag aan voordeel.

In 2015 valt dit fiscale voordeel weg, hetgeen voor de alimentatiebetaler een lastenverzwaring kan betekenen van tientallen euro’s per maand. Zo kan een ouder die voor 3 kinderen alimentatie betaalt, met een lastenverzwaring tot ca. € 150,- worden geconfronteerd. Wat kunt u hiertegen doen?

U kunt de kinderalimentatie laten aanpassen wanneer deze door een wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Dat betekent dat door voornoemde wetswijzging de hoogte van uw kinderalimentatie mogelijk kan worden aangepast. U dient wel zelf in actie te komen. U dient eerst in overleg te treden. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt u naar de rechter stappen. 

Naast voornoemde wetswijziging gelden er sinds april 2013 nieuwe rekenregels voor de vaststelling van kinderalimentatie. In de praktijk pakken deze voor de alimentatiebetaler vaak gunstiger uit dan de oude regels. Wanneer de alimentatie zal worden gewijzigd, zal de rechter rekenen met de nieuwe rekenregels. Dit kan, naast het wegvallen van het fiscaal voordeel, een extra reden zijn om de alimentatie te laten herberekenen.

Ook voor de alimentatieontvanger zal het wegvallen van het voordeel nadelig zijn. Uiteindelijk is er minder geld om aan de kinderen te besteden, terwijl deze er dikwijls in de loop der jaren niet goedkoper op worden. Nog een reden waarom een herberekening zinvol kan zijn, om ieders aandeel in de kinderkosten weer correct vast te stellen.

Indien u in het licht van de veranderende wetgeving wenst te laten berekenen of uw situatie nog up to date is, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de gespecialiseerde familierechtadvocaten van Van As advocaten, wij zijn u graag van dienst,

Mr. Martine Gruiters, familierechtadvocaat