2015

Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Een van de kansen zal liggen in de verbeterde economische situatie, waar we met zijn allen van kunnen profiteren. Een van de uitdagingen vinden we in de veranderingen in het arbeidsrecht.

Per 1 januari jl. dient u het einde van een bepaalde tijd contract schriftelijk aan de werknemer aan te zeggen, mag er geen proeftijd meer in contracten t/m 6 maanden en ook geen concurrentiebeding meer in bepaalde tijd contracten, tenzij er sprake is van zwaarwegend bedrijfs/dienstbelang dat bovendien voldoende is gemotiveerd.  Per 1 juli a.s. komen daar nog enkele grote wijzigingen bij, zoals: de verplichting tot scholing, sneller vastdienstverband (3x of 2 jaar) en minder snel onderbreking van de ketting van  arbeidsovereenkomsten, wijziging van de ontslagregels, etc. Onze arbeidsrechtadvocaten vertellen u daar graag meer over.  

Namens alle medewerkers van Van As Advocaten wens ik u een succesvol, gelukkig en vooral gezond 2015!

René Halfens