Indienen vordering faillissement

Indien u een vordering heeft in een faillissement waarvan de curator werkzaam is binnen Van As Advocaten, dan kunt u uw vordering onder vermelding van eventuele zekerheden zoals pand/hypotheek op onderstaande manieren aan de curator doen toekomen. U ontvangt van de curator automatisch een schriftelijke bevestiging. Indien u binnen 14 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, dient u contact met ons op te nemen. Daarna ontvangt u automatisch bericht over een eventuele uitkering. Hou er rekening mee dat dit in de praktijk geruime tijd kan duren. U kunt de eventuele voortgang zelf volgen via de faillissementsverslagen, klik hier.

Per post

U kunt uw vordering per post sturen naar de vestiging waar de betreffende curator werkzaam is. Klik hier voor de adresgegevens.

Per e-mail

U kunt uw vordering ook per e-mail indienen via insolventie-uden@vanasadvocaten.nl  voor faillissementen die op kantoor Uden lopen en insolventie-nieuwegein@vanasadvocaten.nl voor faillissementen die op kantoor Nieuwegein lopen.