Wordt niet gek van schulden, ook voor ondernemers!

Op 30 april 2014 zond Omroep Max de eerste reeks van een serie televisieprogramma’s uit onder de titel ‘Hollandse Zaken’. De werktitel van de uitzending op 30 april 2014 was, ‘Gek van de schuld’.

Aan het woord kwamen een aantal woningbezitters van wie de woning zover onder water was komen te staan dat de bank ervoor had gekozen de woning te verkopen. Het gevolg daarvan was dat de voormalige woningbezitter bleef zitten met een aanzienlijke restschuld en geen middelen ter beschikkinghad om af te lossen.

Aan het eind van het programma bleek dat de bank in een aantal gevallen eieren voor haar geld kiest, indien blijkt dat bij leven en welzijn van de schuldenaar het onmogelijk is de schuld af te lossen. De bank neemt  ter aflossing van de schuld genoegen met een klein percentage van de openstaande schuld. Het benodigde (geringe) kapitaal wordt bijeengebracht door o.a. familie en bekenden. Dit overzichtelijke bedrag dient dan afgelost te worden aan de geldschieters. Het leven ziet er ineens een stuk zonniger uit.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor particulieren maar ook voor ondernemers. Indien de schuldenlast niet meer op te brengen is, dreigt er een faillissement. Dit is een vorm van gerechtelijke schuldsanering. Het gevolg van een faillissement is heden ten dage vaak dat de schuldeisers niets ontvangen omdat in de boedel geen vermogen wordt aangetroffen dat te gelde gemaakt kan worden, en als er al enig vermogen wordt aangetroffen is vaak de enige die daar wel bij vaart de curator, omdat deze zijn salaris niet van de rechtbank krijgt (wat vaak ten onrechte wordt verondersteld), maar uit de opbrengst van de boedel moet halen. Indien het faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten blijft de ondernemer, die zijn onderneming niet heeft ondergebracht in een rechtspersoon, met de schulden zitten.

Schuldeisers zijn vaak bekend met het gegeven dat een faillissement niets voor hen opbrengt. Om genoemde redenen zijn schuldeisers steeds meer bereid tot een buitengerechtelijke schuldsanering. Kort gezegd houdt dit in dat de in financiële problemen verkerende ondernemer zijn schuldeisers ter betaling van de schuld een percentage van deze schuld aanbiedt.  

Onder het motto ‘beter iets dan niets’ nemen schuldeisers genoegen met een klein gedeelte van de vordering ter finale kwijting. Een onderneming verliezen is al zuur genoeg, maar indien de ex-ondernemer daarna nog jaren last blijft houden van een schuld van een niet meer bestaande onderneming is dat extra zuur. Buitengerechtelijke schuldsanering is misschien voor u een manier om licht aan het eind van de tunnel te zien. Soms kan zelfs daarna de onderneming blijven bestaan of in een andere vorm worden voortgezet.

Wilt u een creatieve oplossing voor uw in de problemen verkerende onderneming, dan ben ik u graag van dienst.

Remco Michielsen, advocaat