Wijzigingen arbeidsrecht pas per 1 januari 2015

In een eerder nieuwsbericht wezen wij u op de komende wijzigingen in het arbeidsrecht (de nieuwe Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli a.s. Recent is bekend geworden dat het eerste deel van deze wet niet al op 1 juli a.s., maar pas op 1 januari 2015 zal worden ingevoerd. Deel 2 staat vooralsnog gepland voor 1 juli 2015. De wet dient overigens nog werl goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer, hetgeen naar verwachting op 10 juni a.s. gaat gebeuren.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. Marlies Oogjen