Wie koopt het failliete SuperTrash?

Op 21 maart jl. werd het moeder bedrijf SuperTrash, dat jarenlang in handen was van Olcay Gulsen, failliet verklaard. Van de dochterondernemingen, waarin de winkels en het personeel waren ondergebracht, is een week later het faillissement uitgesproken.

De curator geeft te kennen dat het faillissement van de dochterondernemingen is uitgesproken om de kans op een eventuele verkoop of doorstart te verhogen. Dit lijkt in eerste instantie innerlijk tegenstrijdig, maar toch heeft de curator hierin gelijk.

De waarde van de dochterondernemingen zit in de winkels. Wanneer het faillissement van de vennootschappen waarin de winkels zitten niet wordt uitgesproken, kan een potentiele doorstarter de aandelen in die vennootschap van de curator kopen. Als de aandelen worden gekocht, worden de winkels inclusief schulden, te duur personeel en de zogenaamde lijken in de kast overgenomen. Dat is een enorm risico voor een doorstarter.

Ook het kopen van enkel de activa van deze winkels buiten faillissement is vragen om problemen. Mocht de vennootschap later toch nog failliet gaan, dan is de kans groot dat de curator zich tot de doorstarter zal wenden met een vordering tot schadevergoeding vanwege een vermeende onrechtmatige daad of faillissementspauliana. En om dan nog maar te zwijgen over de rechten van het niet-overgenomen personeel op een voortzetting van hun dienstverband bij de doorstarter vanwege de overgang van de onderneming. Daar zit men als doorstarter niet op te wachten.

De beste keuze voor de doorstarter zou zijn om het faillissement van deze vennootschap af te wachten. Hij kan dan de losse gewenste onderdelen van de curator kopen, neemt hij geen schulden over en mag hij de personeelsleden uitkiezen die hij graag zou willen meenemen zonder dat hij het risico loopt dat de overige personeelsleden bij hem aankloppen. De risico’s voor de doorstarter op onverwachte kosten zijn op deze manier het kleinst.

Door het verkleinen van de risico’s voor een doorstarter wordt de kans vergroot dat (een deel van) de onderneming kan worden doorgestart.

Staat u op het punt tot overname over te gaan van een bedrijfsonderdeel van SuperTrash of een andere onderneming die (technisch) failliet is, dan staan wij u graag bij in dit proces om u te behoeden voor eventuele valkuilen.

mr. Marnix Mos, advocaat