Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, wat is dat precies?

Soms zijn er zoveel problemen thuis, met je ouders of broertjes en zusjes, dat er hulpverlening wordt ingeschakeld. Jouw ouders krijgen dan bijvoorbeeld tips en adviezen van een deskundige of jij wordt onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd houdt in de gaten hoe het met je gaat en kan besluiten om (extra) hulp in te schakelen, omdat het bijvoorbeeld niet goed gaat op school of omdat je veel in de problemen (met politie) komt. De bedoeling is dat het door de hulp van deze mensen weer beter met je gaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je extra bijles krijgt op school, dat je cursussen over agressie of alcoholgebruik moet volgen of dat je in gesprek moet gaan met een psycholoog.

Een ondertoezichtstelling wordt door de rechtbank opgelegd. Jouw ouders mogen hun bezwaren tegen een ondertoezichtstelling tegen de rechter vertellen, maar de rechter beslist uiteindelijk. Het kan dus zijn dat jouw ouders het niet eens zijn met de ondertoezichtstelling, maar dat de rechter toch een gezinsvoogd aanwijst. Een ondertoezichtstelling wordt meestal voor 6 of 12 maanden uitgesproken. De gezinsvoogd moet een plan van aanpak maken, waarin staat welke hulp er (waarschijnlijk) nodig is en wat er van jou verwacht wordt. Als jij 12 jaar of ouder bent, dan moet de gezinsvoogd het plan met jou zelf bespreken. Jij mag dan ook aangeven hoe je erover denkt. Tijdens de ondertoezichtstelling wordt er hulp ingeschakeld en controleert de gezinsvoogd of het beter met je gaat. Als het weer helemaal goed gaat, dan kan de ondertoezichtstelling worden beëindigd. Als het wel iets beter gaat, maar nog niet genoeg, dan kan de ondertoezichtstelling worden verlengd.

Wanneer het slecht met jou blijft gaan, dan kan het zo zijn dat de gezinsvoogd vindt dat je uithuisgeplaatst moet worden. Dit betekent dat je niet meer thuis mag blijven wonen, maar dat je bij andere mensen of in een tehuis moet gaan wonen. Dit kan voor een paar maanden zijn of zelfs voor een jaar. Als er sprake is van zeer ernstige problemen, dan kun je zelfs in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden geplaatst door de rechter. Je mag dan niet meer zelf beslissen wat je doet en je krijgt trainingen en les in de instelling zelf.

Een uithuisplaatsing in een gesloten instelling is niet bedoeld als straf, maar als hulp. Doordat je (tijdelijk) zelf geen beslissingen meer over je leven mag nemen, kan een gesloten plaatsing wel heel heftig voelen. Als je 12 jaar of ouder bent, dan moet de rechter altijd met jou in gesprek voordat een machtiging gesloten uithuisplaatsing kan worden gegeven. Wanneer er een verzoek tot gesloten plaatsing van jou bij de rechter wordt ingediend, dan krijg je een advocaat om jou te adviseren en te helpen in de procedure. Als je geen voorkeursadvocaat hebt, dan kiest de rechtbank een advocaat voor jou uit. Ik geef kinderen advies en help ze in de procedure bij de rechtbank. Als je vragen hebt of wilt weten wat ik voor jou zou kunnen doen, dan kun je altijd even mailen of bellen.

Marie-José Stoffijn, advocaat