Wettelijke indexering van bijdragen in het levensonderhoud per 1 januari 2018 bekend gemaakt.

Op 24 oktober 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het percentage bekend gemaakt waarbij de vastgestelde bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 geïndexeerd dienen te worden. Het betreft de zogenoemde wettelijke indexering op grond van het bepaalde in artikel 1:402a BW waarmee de bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen, de kinderalimentatie, en de bijdrage in het levensonderhoud, de partneralimentatie, jaarlijks verhoogd dient te worden.

Het percentage waarmee de kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2018 verhoogd dient te worden is vastgesteld op 1,5.

De verhoging geldt voor alle bijdragen die voor 1 januari 2018 zijn vastgesteld tenzij uitdrukkelijk een andere indexering, een andere ingangsdatum voor de indexering of uitsluiting van de indexering is overeengekomen.

Voorbeeld:

Wanneer de alimentatie in 2017 door de rechter of partijen bij overeenkomst is bepaald op € 250,00 per maand, wordt dit bedrag met ingang van 1 januari 2018 € 250,00 + 1,5% = € 253,75 per maand.

De wettelijke indexering van alimentaties volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van de algemene ontwikkeling. In zo’n geval kan men een beroep op de rechter doen om een vroegere rechterlijke uitspraak of een alimentatieovereenkomst aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Uiteraard blijft het altijd mogelijk met de alimentatiegerechtigde een regeling te treffen. De gang naar de rechter is pas noodzakelijk indien men onderling niet tot overeenstemming kan komen.

In de gevallen waarin met voor uitkeringen van levensonderhoud de hulp van de rechter wil inroepen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met een van onze familierechtadvocaten opnemen.

Astrid Waals,
advocaat familierecht