Deadline publicatieplicht jaarrekeningen 2016 verschuift naar 8 november 2017

Sinds jaar en dag was de uiterste dag om een jaarrekening van een BV in het handelsregister te publiceren 13 maanden na het eind van het boekjaar. Zo was de laatste dag om de jaarrekening over 2014 te publiceren 31 januari 2015. De laatste dag voor de jaarrekening over 2015 was 31 januari 2016.

Het tijdig deponeren van de jaarrekening is met name van belang wanneer een faillissement wordt uitgesproken. Bij het niet tijdig deponeren van de jaarrekening is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders en wordt vermoed dat dit de oorzaak is van het faillissement. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat de curator in het faillissement de bestuurders mogelijk hoofdelijk aansprakelijk stelt voor het volledige faillissementstekort.

Door een wetswijziging is de publicatietermijn veel korter geworden. De termijn is verkort naar 12 maanden en soms zelfs naar 10 maanden en 8 dagen.

De termijn voor een reguliere BV is verkort naar maximaal 12 maanden. Dit geldt voor het eerst voor de jaarrekening over 2016. Deze dient uiterlijk 31 december 2016 te zijn gepubliceerd.

Wanneer echter alle aandeelhouders ook de bestuurders of commissarissen zijn van de BV, hetgeen vaak het geval is, dan is deze termijn zelfs verkort naar 10 maanden en 8 dagen. De uiterste publicatiedatum voor de jaarrekening over 2016 is dan 8 november 2017.

Voorkom onnodige risico’s en dring er bij uw accountant op aan om alle stukken tijdig voor deponering gereed te hebben. Mocht u alsnog aansprakelijk worden gesteld door de curator in een faillissement, dan staan onze experts u uiteraard terzijde om schade af te wenden.