Wat is stalking nu precies?

Stalking is het hinderlijk volgen of lastigvallen van iemand. Het is bekend dat beroemdheden worden opgewacht en gevolgd door fan. Wordt dit volgen en opwachten extreem, dan kan dat stalking worden.

Ook ‘gewone’ mensen kunnen het slachtoffer van stalking worden. In Nederland worden naar schatting tussen de zeventigduizend en tweehonderdduizend mensen jaarlijks slachtoffer van een stalker, waaruit blijkt dat niet alleen beroemdheden daarvan het slachtoffer ( kunnen) worden.

Stalking of het Nederlandse woord belaging is het opzettelijk en structureel lastigvallen van iemand waardoor diegene zich langzamerhand in zijn of haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, maar door het internet heeft de zogenaamde cyberstalking een enorme vlucht genomen..

De andere wijzen van belaging zijn – naast de ongewenste communicatie al dan niet via internet ( als briefjes, sms’jes of e-mails) ongewenste fysieke opdringerigheid ( opwachten, kloppen op de ruiten van het slachtoffer etc. ) en ongewenste tussenkomst via bepaalde diensten ( zoals bestellen van grafstukken, veelvuldig bestellen van kleding, bezorgen van maaltijden aan huis etc.).

Wat onderscheidt stalking van ‘normaal’ gedrag?

In een poging om een relatie aan te gaan, wordt door de meeste mensen een “neen”aanvaard, nadat ( soms bij herhaling) duidelijk is gemaakt dat men niets in een relatie ziet. Wanneer dat “neen”niet wordt geaccepteerd is het risico van stalking in feite geboren.

Bij een relatiebreuk kan het gevoel van afwijzing er toe leiden dat men probeert het contact te herstellen. Als men na een bepaalde periode blijft aandringen om met de ex-partner in contact te komen, terwijl die duidelijk heeft meegegeven dit niet te willen, dat wandelt men al gauw het gebied van stalking binnen.

Stalkingsgedrag brengt spanning en angst bij het slachtoffer te weeg en kan lang, maanden en zelfs jaren, duren.

Stalkingsgedrag is strafbaar en kan worden gestraft met een al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf, gecombineerd met een contactverbod.  Vervolging kan slechts plaatsvinden op klacht van hem of haar tegen wie het misdrijf is begaan..

Als je met stalking wordt geconfronteerd reageer dan altijd duidelijk. Ga niet in discussie, maar geef kort aan dat je pertinent geen verder contact wil. Leg dat schriftelijk vast. Verwijder persoonlijk informatie op internet. Maak melding bij de politie, omdat dit uiteindelijk tot het bewijs kan meewerken.

Als je gestalkt wordt, dan hoef je dit niet te aanvaarden. De aanpak van een stalker vraagt soms veel tijd, maar ook hier geldt dat de aanhouder in de afwijzing uiteindelijk wint.

Essentieel is dat bewijsmateriaal wordt verzameld en dat er een zogenoemd “stalkersbrief”naar de dader wordt verzonden.

Voor verder advies kunt u zich tot mij wenden.

Bram van Roo, advocaat