Wat als een werknemer met een contract voor bepaalde tijd schriftelijk vraagt om een contract voor onbepaalde tijd?

De wet Flexibel werken
De Wet flexibel werken geeft aan werknemers het recht om een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst op diverse onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als de aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd.

Deze wet geeft niet alleen het recht aan werknemers om verzoeken tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst te doen, maar geeft ook regels over de wijze waarop een werkgever met een verzoek moet omgaan.

Recentelijk is de Wet flexibel werken uitgebreid. Aan de wet is een artikel toegevoegd waarin is bepaald dat de werknemer de werkgever kan verzoeken “om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden”. Dit is een vrij brede formulering waardoor het voorhand lastig is om te bepalen wat hier nu precies onder moet worden verstaan.

Recente uitspraak
Op 23 april 2024 heeft de kantonrechter in Roermond over dit onderwerp een uitspraak gedaan. In deze uitspraak ging het om een werknemer die zijn werkgever verzocht om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De eerste vraag die de kantonrechter moest beantwoorden, is of dit verzoek wel onder de reikwijdte van de Wet Flexibel werken valt. De kantonrechter beantwoordt die vraag bevestigend en oordeelt dat een werknemer op grond van de wet inderdaad een verzoek kan doen om de arbeidsovereenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wel moet de werknemer minimaal 26 weken in dienst zijn, voordat dit verzoek kan worden gedaan.

Vervolgens beoordeelt de kantonrechter of de werkgever heeft voldaan aan de verplichtingen op grond van de wet. Een werkgever met 10 werknemers of meer moet namelijk binnen één maand nadat de werknemer heeft verzocht om omzetting van zijn arbeidsovereenkomst, gemotiveerd schriftelijk reageren op dit verzoek.

In deze zaak heeft de werkgever niet tijdig gereageerd. Op grond van de wet moet het verzoek van de werknemer dan worden geacht te zijn ingewilligd, met als gevolg dat de werknemer aanspraak kon maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gevolgen voor de praktijk
In deze zaak was de werknemer te laat met het indienen van zijn verzoek, waardoor de vorderingen van de werknemer werden afgewezen. Dat neemt niet weg dat deze uitspraak vergaande gevolgen kan hebben voor de praktijk. Werknemers kunnen namelijk verzoeken om hun arbeidsovereenkomst om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is dan aan de werkgever om alert te zijn en tijdig gemotiveerd te reageren.

Heeft u vragen over deze uitspraak? Neem contact met ons op, wij voorzien u graag van advies.

Contactpersoon