Vrijspraak niet langer definitief

Door een nieuwe wet wordt het in de toekomst mogelijk om een verdachte van een ernstig delict, waarbij opzettelijk de dood van een ander is veroorzaakt, na een eerdere vrijspraak alsnog opnieuw te vervolgen, mits er sprake is van nieuw belastend bewijs. Het wordt zelfs mogelijk met terugwerkende kracht strafzaken met een vrijspraak te herzien. Tot nu toe kon nieuw bewijs enkel dienen om een veroordeelde juist vrij te krijgen.
 
Met de nieuwe wet komt een einde aan het ‘ne bis in idem’ beginsel en de regel dat er ooit een einde moet zijn aan een strafrechtelijke procedure. De achtergrond ligt hem met name in de verbeterde onderzoeksmogelijkheden en het feit dat de politiek het niet te verkroppen vindt wanneer een familie van een slachtoffer moet toezien dat een verdachte om puur juridisch technische redenen niet gestraft kan worden.