Verbreking relatie? Wat te regelen?

Onlangs maakten advocaat Bram Moszkowicz en Eva Jinek bekend dat hun relatie is verbroken. Jaarlijks stranden er honderden relaties van stellen die niet met elkaar gehuwd waren. Los van de emotionele aspecten, dienen er vaak ook juridische zaken te worden geregeld. Waar moet u aan denken?

LAT relatie zonder kinderen
Wanneer u een LAT (living apart together) relatie onderhield zonder kinderen, hoeft er doorgaans weinig geregeld te worden. Wellicht moeten er wat zaken terugverhuisd worden van de ene naar de andere woning en dient u enkele zaken die u samen heeft aangeschaft te verdelen. In de praktijk blijkt dit vaak zonder al te veel problemen te verlopen.

Samenwonen zonder kinderen
Wanneer u samenwoont zonder kinderen, wordt de situatie juridisch al wat complexer. De vraag hoe de zaken moeten worden geregeld, hangt dan af van verschillende omstandigheden. Het basis uitgangspunt is dat u afzonderlijke entiteiten bent, met ieder een eigen vermogen. Dat betekent: wat van u is, is van u. Wat van uw partner is, is van uw partner.
Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, kunnen hier afwijkende afspraken in staan. U kunt bijvoorbeeld hebben afgesproken dat alle inboedel van u beiden is, ongeacht wie de spullen heeft aangekocht. Doorgaans staat in een samenlevingsovereenkomst ook opgenomen wat er moet gebeuren bij verbreking van de relatie.

Wanneer u samen een koophuis heeft (met of zonder samenlevingsovereenkomst), is er juridisch sprake van een eenvoudige gemeenschap. Deze gemeenschappelijke woning moet worden verdeeld door óf 1) overname door één van u beiden, óf 2) verkoop aan een derde. U dient hierover met elkaar afspraken te maken. Wanneer dat niet lukt, kan de rechter de knoop doorhakken.

Wanneer de relatie wordt verbroken, betekent dat doorgaans ook verbreking van het fiscaal partnerschap. Houdt u hier rekening mee.  De vraag wat er geregeld moet worden, is in deze situatie grotendeels afhankelijk van de vraag of u een samenlevingsovereenkomst heeft en wat daarin staat. Laat u hierover goed informeren.

Relatie met kinderen
Ook hier geldt primair de vraag: heeft u een samenlevingsovereenkomst en zo ja, wat staat daarin?
In het algemeen dienen partners met kinderen, over de spullen dezelfde afspraken te maken als partners zonder kinderen. Daarnaast dienen zij met betrekking tot de kinderen nog aanvullende afspraken te maken. Als ouders bent u onderhoudsplichtig ten opzichte van uw kinderen. Dat betekent dat er een bedrag aan kinderalimentatie afgesproken dient te worden.Daarnaast heeft u op basis van de wet, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van de kinderen. U bent als ouders verplicht om afspraken te maken over de verdeling van deze zorg en opvoedingstaken. Deze afspraken moeten worden opgenomen in een zogenaamd ouderschapsplan. Hierin komt te staan bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer zij de andere ouder zien. Ook wordt in het plan opgenomen welke ouder, welke beslissingen omtrent de kinderen kan nemen.
Tenzij u hierover afspraken heeft gemaakt in een samenlevingscontract, geldt bij samenlevers geen partneralimentatie-verplichting. Indien u dit wenst, mag u dit wel vrijwillig afspreken.

Het bovenstaande is een zeer globale weergave van de mogelijke problematiek. Hieruit kunt u al opmaken dat -ook wanneer uw relatie eindigt, terwijl u niet getrouwd bent- er de nodige zaken geregeld moeten worden. Welke regels er gelden, is afhankelijk van uw feitelijke situatie. Teneinde problemen voor de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om u ten tijde van de breuk goed te laten informeren.

De familierecht advocaten van Van As Advocaten in Nieuwegein, zijn u hierbij graag van dienst. U bent van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur op woensdagmiddag. Voor meer informatie klik hier.