Scheiden en schulden, hoe hiermee om te gaan!?

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, betekent dat in grote lijnen, dat wanneer u gaat scheiden, u alles bij helfte moet delen. Dat houdt in de lusten, maar ook de lasten. Dit gaat zelfs zo ver, dat u ook meedeelt in het vermogen dat en de schulden die uw ex-partner had op het moment dat u met hem/haar bent gehuwd.

In een echtscheiding wordt niet zelden afgesproken dat één partner een bestaande schuld zal meenemen en voor aflossing zal zorgdragen. In ruil daarvoor krijgt de ander minder alimentatie, of een kleiner deel van de bezittingen.

Deze interne afspraak, kan echter niet aan de schuldeiser worden tegengeworpen. Deze mocht er immers vanuit gaan dat u met elkaar was gehuwd in gemeenschap van goederen en dat hij 2 schuldenaren had. U zult richting de schuldeiser dan ook niet het verweer kunnen inroepen dat u met elkaar iets anders heeft afgesproken. De schuldeiser kan u dan ook tot betaling dwingen.

Wanneer u bent gescheiden voor 1 januari 2012 kunt u door de schuldeiser voor 100% worden aangesproken voor schulden die u zelf (mede) bent aangegaan. Voor de schulden die uitsluitend uw ex partner is aangegaan, kunt u voor 50% worden aangesproken. Voor dit deel bent u samen met uw ex partner voor het geheel aansprakelijk. De schuldeiser kan dan ook kiezen wie hij aanspreekt. Dit kan in theorie nog 10 jaar na de echtscheiding gebeuren.

Stel uw ex partner is een schuld aangegaan van € 10.000,- voor het huwelijk bij de bank. U heeft niet meegetekend. Na de echtscheiding neemt uw ex de schuld mee, maar betaalt niet. De bank kan nu voor € 5.000,- bij u aankloppen.

Wanneer u na 1 januari 2012 gaat scheiden, geldt er een andere regeling. U kunt voor 100% worden aangesproken voor schulden die u zelf (mede) bent aangegaan. Voor schulden die uw ex partner is aangegaan, kunt u eveneens voor 100% worden aangesproken, ware het niet dat de schuldeisers geen andere zaken bij u kunnen innen, dan die welke u uit de gemeenschap heeft ontvangen.

Stel uw ex partner heeft een schuld van € 10.000,- bij de bank. Hij/zij neemt deze mee na de scheiding. U ontvangt € 5.000,- spaargeld uit de gemeenschap en een auto van € 2.000,-. Na de echtscheiding bouwt u zelf € 5.000,- spaargeld op. Helaas betaalt uw ex partner niet en de bank klopt bij u aan. De bank kan echter niet meer innen dan de € 5.000,- spaargeld en de (waarde van) de auto. De bank kan niet aan uw € 5.000,- nadien opgebouwd spaargeld komen. U betaalt de bank € 7.000,-.

Staat u in zo’n geval nu helemaal met lege handen? Nee! Op basis van het convenant (echtscheidingsovereenkomst), zou uw ex immers de gehele schuld betalen. Nu de bank bij u heeft aangeklopt, kunt u regres op uw ex uitoefenen en hetgeen u “te veel” heeft betaald, bij de ander innen via een procedure. Wanneer het om aanzienlijke bedragen gaat, kan het lonen u hierover te laten informeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Voorkomen is echter beter dan genezen. Het is dan ook zaak dat met dit risico in uw convenant al rekening wordt gehouden en dat hier afspraken over worden gemaakt. Laat u dan ook ten tijde van uw echtscheiding goed informeren over dit onderwerp.