Vanaf 1 augustus int het LBIO ook partneralimentatie

Als uw ex-partner na een echtscheiding niet voldoet aan zijn/haar door de rechter opgelegde verplichting om kinderalimentatie te betalen, kunt u uw vordering uit handen geven aan het LBIO. Vanaf 1 augustus 2009 kunt u ook voor partneralimentatie bij het LBIO terecht.

Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsijdragen) is een aan de overheid verbonden organisatie, specifiek gericht op het innen van onderhoudsbijdragen. Het LBIO heeft verregaande bevoegdheden om informatie op te vragen (bijv. bij de belastingdienst) en de onderhoudsbijdragen te incasseren (bijv. door het leggen van beslag). Helaas geldt ook bij het LBIO, dat zij uw ex-partner wel moeten kunnen vinden, alsmede dat uw ex-partner voldoende inkomen/vermogen moet hebben om te kunnen betalen.

Om van de diensten van het LBIO gebruik te kunnen maken, moet de alimentatie wel zijn opgelegd door een rechter en dient er sprake te zijn van een minimum achterstand. Alle informatie hierover vindt u op de website van het LBIO www.lbio.nl.

Indien de rechter (nog) geen (kinder)alimentatieverplichting heeft opgelegd en u meent hierop wel recht te hebben, of indien u meent dat de vastgestelde alimentatie te laag (of als u moet betalen te hoog) is, kunt u altijd contact met een van onze specialisten familierecht opnemen.