“Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp”

Deze week heeft onze kantoorgenoot mr. Pieter Bogaers zijn boek:  “Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp” gepresenteerd.

In dit boek over de door de overheid  gefinancierde rechtsbijstand voor minder vermogenden (ook wel bekend als het toevoeging- of pro deo stelsel), concludeert Bogaers op basis van zijn ervaringen en die van een groot aantal collega advocaten, dat het huidige systeem totaal niet deugd.

Het systeem werkt volgens hem niet alleen corruptie en niets doen in de hand, het brengt bovendien een zeer groot risico met zich mee dat de mensen die hiervan (in veel gevallen door hun financiële situatie noodgedwongen) gebruik maken niet die rechtsbijstand krijgen, die eigenlijk nodig is om hun belangen voldoende te behartigen.

 Het boek wordt ondersteund door een groot aantal advocaten die via een enquête hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, alsmede door prof. Dr. A.M. van Kalmthout die tevens het voorwoord heeft geschreven.

Het boek is te bestellen via de boekhandel (ISBN 978-90-806486-8-5) of tegen betaling van € 20,- op te halen op ons kantoor.

Recensies:

www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Kort/2009/9/18/%E2%80%98Pro_deo-advocatuur_wassen_neus%E2%80%99