Sluit directeur school terecht na gevaarlijke examenstunt?

De directeur van het Venlose Valuascollege heeft zijn leerlingen naar huis gestuurd na een uit de hand gelopen eindexamenstunt, aldus NU.nl. Nadat onder andere gangen onder water waren gezet en een leerling was uitgegleden over een met vaseline ingesmeerde trap en een arm brak, concludeerde de directeur dat de school niet langer veilig was en greep in. Geen gemakkelijke keuze, maar juridisch wel de juiste.

Een school heeft een zorgplicht en dient te zorgen voor een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen. Natuurlijk kan een school dit nooit 100% garanderen, maar iedere school zal zich hiervoor wel maximaal moeten inspannen. Binnen redelijke grenzen zal de schoolleiding er dus alles aan moeten doen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Dit bestaat in ieder geval uit [1] Preventie: voorkomen van gevaarlijke situaties, of nog erger ongevallen en/of schade, en [2] Interventie: professioneel en kordaat ingrijpen wanneer gevaarlijke situaties, ongevallen en/of schade zich voordoen. Dit geldt niet alleen voor de lessen, maar ook voor alle overige activiteiten van de school. Op het eigen terrein, maar ook daarbuiten.

Wanneer eindexamenleerlingen een stunt willen uithalen, zullen er dus niet alleen vooraf goede afspraken met hen gemaakt moeten worden, er moet tijdens de stunt ook voldoende toezicht zijn om te controleren dat de afspraken worden nageleefd en de veiligheid niet in het geding komt. Wanneer er desondanks een gevaarlijke situatie ontstaat (vaseline op een trap smeren) en er ook nog gewonden vallen (leerling met gebroken arm) kan de schoolleiding mijns inziens niet anders dan direct ingrijpen.   

De school heeft overigens niet alleen een zorgplicht naar haar leerlingen, maar ook naar haar leerkrachten en andere werknemers. Iedere werkgever dient immers zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.