Aanpassing van de huurprijs voor winkelbedrijfsruimten kan niet door huurcontract worden gedwarsboomd.

Veel winkeliers lopen tienduizenden euro’s mis door geen gebruik te maken van een bijzondere bepaling die het huurrecht voor winkelruimte biedt.

Een huurcontract voor winkelruimte wordt vaak gesloten voor de duur van vijf jaar met een optie tot verlenging voor nog eens vijf jaar. Daarna loopt uw overeenkomst vaak door voor onbepaalde tijd. Veel huurders van winkelruimten verkeren in de veronderstelling dat de huurprijs tot in lengte van jaren vaststaat en dat is onjuist. Bijzonder aan de huur van winkelruimten is dat in bepaalde gevallen de huurprijs kan worden aangepast. Dit kan indien de huurovereenkomst minimaal vijf jaar heeft geduurd en gedurende vijf jaar de huurprijs (behoudends indexering) niet is gewijzigd. Indien u zeven jaar huurt en de afgelopen vijf jaar de huurprijs niet is gewijzigd, heeft u recht op aanpassing van de huurprijs. Het recht is dus niet gekoppeld aan de duur van de huurovereenkomst. Van het recht kunnen zowel de verhuurder als de huurder gebruik maken. In tijden van economische neergang zijn het vooral huurders die gebruik maken van dit recht. De huurovereenkomst is vaak jaren geleden aangegaan toen de economische bloei geen grenzen kende en de huurprijzen dus vaak hoog waren. Heden ten dage worden deze bedragen niet meer betaald. Tijd dus voor de huurder om de huurprijs aan te passen op een niveau dat past bij de huidige tijd.

Veel huurovereenkomsten zijn opgesteld volgens een model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ). Dit model kent in de algemene bepalingen allerlei voorwaarden die het de huurder bijzonder lastig maken om tot een aanpassing van de huurprijs te komen. De wetgever heeft een simpele regeling voor de huurder in het leven geroepen en door het huurcontract wordt deze simpele regeling gedwarsboomd door ingewikkelde regels. De moed zinkt de huurder in de schoenen.

De Hoge Raad lijkt bij arrest van 3 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:823) de huurder te hulp te schieten. Het huurrecht voor bedrijfsruimten kent veel bepalingen waarvan niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken. Afwijking kan slechts indien de rechter deze afwijking heeft goedgekeurd. De bepalingen die het de huurder moeilijk maken om de huurprijs aan te passen zijn slechts geldig indien de rechter dit heeft goedgekeurd, volgens het bovengenoemde arrest. De kans dat de rechter dit beding goedkeurt, indien de verhuurder hierom verzoekt, is niet erg groot omdat dit ten nadele van de huurder is.

Heeft u als huurder een ROZ-contract of een ander contract dat het moeilijk maakt de huurprijs aan te passen? Dan weet u nu dat dit geen beletsel hoeft te zijn om een verzoek te doen tot aanpassing van de huurprijs.

Wilt u weten hoe deze procedure in z’n werk gaat dan ben ik gaarne bereid u te informeren. Dit verplicht u tot niets en kan een begin zijn van besparing van vele tienduizenden euro’s.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op.