Scheidingsadvies voorafgaand aan het huwelijk?

In Nederland is ca. 25% van de stellen gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Vanuit de praktijk weten wij dat veel echtparen niet bekend zijn met de exacte inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Zij wanen zich beschermd door de gedachte “wij zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden”. Dus het zal wel goed zijn. Helaas blijkt de realiteit minder rooskleurig en komen veel partners teleurgesteld uit wanneer de huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding op tafel komen en door de advocaat onder de loep worden genomen.

Vaak zijn de huwelijkse voorwaarden diep in een bureau lade opgeborgen geweest en daarmee niet aangepast aan de relevante ontwikkelingen die zich binnen een huwelijk, of beter: binnen een mensenleven, kunnen voordoen. Neem de ondernemer die bij aanvang van het huwelijk nog een kleine ZZP er was – terwijl nadien de business is gaan groeien en daarom werd ondergebracht in een holding structuur met een of meerdere werkmaatschappijen. Met name het vaak in de huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbeding kan dan tot rampspoed leiden.

Bovendien kunnen veel echtparen niet eenduidig aangeven met welk doel zij de huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan, terwijl dit vanuit juridisch perspectief van essentieel belang kan zijn. Waar het mis lijkt te gaan is dat stellen, die voornemens zijn in het huwelijksbootje te stappen, veel tijd en kosten steken in de organisatie van de grote dag en alles wat daarbij komt kijken, maar (in tijd en kosten) beknibbelen op het inwinnen van grondige juridische informatie over de gevolgen van het te sluiten huwelijkscontract. Op zich is dat niet vreemd, want zittend op een roze wolk is een scheiding toch iets dat niet hen zal overkomen? Toch is het een zorgwekkend fenomeen, aangezien nog altijd een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding.

En als die scheiding dan daar is, dan moeten de advocaten aan het werk worden gezet. Zij moeten het doen met informatie die vaak gedateerd is: huwelijkse voorwaarden die hopeloos zijn verouderd, niet aangepast werden aan nadien gevolgde wijzigingen, terwijl er geen enkel idee meer bestaat over het “waarom” van de huwelijkse voorwaarden. Voor advocaten levert dit interessante discussies op, voor de echtgenoten is het een regelrecht (financieel) drama!

Door middel van kundige advisering voorafgaand aan het huwelijk, door een echtscheidingsadvocaat, kunnen toekomstige samenwoners, echtparen of geregistreerde partners met elkaar in gesprek over hun individuele en gezamenlijke belangen en verwachtingen met betrekking tot voorgenomen het huwelijk en het mogelijk eindigen daarvan. De meerwaarde van deze advisering voorafgaand aan het huwelijk is dat (zie bronvermelding) :

  • Partijen bewuster en duurzamer kiezen voor het huwelijk
  • Partijen meer inzicht hebben in wat zij afspreken (ze begrijpen de juridische inhoud) en ondertekenen
  • Partijen meer inzicht hebben in de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en de noodzaak inzien om deze te blijven actualiseren (aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen)
  • In de huwelijkse voorwaarden wordt beschreven met welk doel de huwelijkse voorwaarden werden aangegaan/aangepast
  • De kans dat partijen de huwelijkse voorwaarden naleven wordt vergroot
  • Als het huwelijk eindigt er minder discussie zal zijn over het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden: er zijn immers minder verrassingen omtrent de inhoud van de afspraken die zijn gemaakt

Met het bovenstaande wordt beoogd het belang te benadrukken van scheidingsadvies voorafgaand aan het huwelijk. Alleen dan worden zeer onaangename verrassingen achteraf voorkomen.

Indien u van gedachten wilt wisselen over uw voorgenomen samenwoning/huwelijk/partnerschapsregistratie en de juridische gevolgen hiervan, dan wel een concept notariële akte ter beoordeling wilt voorleggen aan een gespecialiseerde (vFAS) echtscheidingsadvocaat, neem dan contact op ons op.

Marie-Louise van As, Van As advocaten Nieuwegein

_________________________


Bron: mr. A. Thomas, EB Tijdschrift voor Echtscheidingsrecht 2013/33, Premarital Mediation.