Samen een bankrekening = samen delen?

Wanneer mensen met elkaar trouwen ontstaat er automatisch een gemeenschap van goederen. Dit betekent in grote lijnen dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Wanneer mensen ongehuwd samenwonen of bij huwelijkse voorwaarden de wettelijke gemeenschap uitsluiten, geldt in grote lijnen: wat van mij is, is van mij. Wat van jou is, is van jou.

Uit praktisch oogpunt kiezen bijna alle samenwoners, ongeacht hun juridische positie, voor een gemeenschappelijke bankrekening, om bijvoorbeeld de vaste lasten van te betalen. Bij het verbreken van de relatie wordt er niet zelden vanuit gegaan dat het saldo van deze gemeenschappelijke rekening 50/50 verdeeld moet worden. Dit is echter niet juist. De Hoge Raad heeft in diverse uitspraken bepaald dat de tenaamstelling van de rekening enkel iets zegt over de verhouding van de rekeninghouder(s) ten opzichte van de bank. De tenaamstelling van de rekening zegt in beginsel nog niets over de vraag wie bij verdeling gerechtigd is tot het saldo. Doorslaggevend voor de wijze van verdeling van het saldo, is de vraag van wie de inleg op de rekening afkomstig is.

In een recente casus had de vrouw de opbrengst van de verkoop van op haar naam staande panden gestort op een beleggingsrekening die op naam van de man en de vrouw was gesteld. De rechtbank bepaalde dat dit saldo bij helfte diende te worden verdeeld. Het Hof vernietigde de uitspraak van de rechtbank op grond van het feit dat partijen niet hadden afgesproken dat de gelden van hen samen zouden zijn en dat enkel de tenaamstelling van de rekening op beider naam, niet meebrengt dat het geld ook van beiden is.

Wanneer u derhalve niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd, maar wel een gezamenlijke rekening heeft, doet u er goed aan om duidelijk af te spreken wat er bij uiteengaan met het saldo moet gebeuren. Indien u wenst dat dit saldo 50/50 wordt verdeeld, dient dit specifiek te worden opgenomen in een samenlevingscontract of in een akte huwelijkse voorwaarden.

De advocaten van Van As advocaten kunnen u hierover van advies voorzien.