Recidiveregeling alcohol en drugs in het verkeer

Als je bijvoorbeeld gedagvaard wordt voor het rijden onder invloed van alcohol, medicijnen of een combinatie daarvan, dan wel je geweigerd hebt mee te werken aan een ademanalyse of bloedonderzoek vind je op die dagvaarding -onder meer- de mededeling dat die feiten vallen onder de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Als je voor dit feit onherroepelijk wordt veroordeeld  dan krijg je een strafpunt. Dat geldt ook als je een strafbeschikking van het openbaar ministerie hebt gekregen. Een zaak is onherroepelijk als het instellen van beroep niet meer mogelijk is

Het krijgen van genoemd strafpunt wordt je schriftelijk  met informatie over het strafpunt medegedeeld.

Als je een strafpunt hebt en je wordt opnieuw veroordeeld voor één van de voornoemde overtredingen dan wordt jouw rijbewijs automatisch ongeldig, waarbij dan wel moet gelden dat de overtreding moet zijn gepleegd binnen vijf jaar nadat de eerste veroordeling (of strafbeschikking) onherroepelijk is geworden. Bij het rijden onder invloed van alcohol moet het alcoholgehalte meer zijn dan 570 ug/l (of 1,3  0/00).

Is het alcoholgehalte lager dan telt deze overtreding als eerste strafpunt. Vanaf dat moment start dan een nieuwe periode van vijf jaar. Ook dan geldt dat een volgende veroordeling tot de ongeldigheid van het rijbewijs leidt.

Strafpunten worden automatisch geregistreerd door het openbaar ministerie en belangrijk is te weten dat tegen de toekenning van een strafpunt geen enkel rechtsmiddel, als beroep/bezwaar of verzet, kan worden ingesteld.

Wanneer onder deze regeling het rijbewijs ongeldig wordt en je wilt weer een rijbewijs krijgen dan zul je opnieuw een theorie- en praktijkexamen moeten afleggen én aantonen dat je weer geschikt bent om een motorrijtuig naar behoren te besturen.

Het betreft hier een regeling die voor alle bestuurders geldt, dus voor zowel beginners als ervaren bestuurders. Het is ingevoerd om rijden onder invloed tegen te gaan.

Bram van Roo, advocaat strafrecht