Rechter verbiedt eenzijdige loonsverlaging

In het geschil tussen de V&D en de vakbonden heeft de kantonrechter vandaag in kort geding geoordeeld dat de eenzijdig door V&D opgelegde loonsverlaging en aanpassing van de overige arbeidsvoorwaarden niet terecht is. De werknemers kunnen dus vooralsnog volledige nakoming van hun arbeidsvoorwaarden vorderen wanneer V&D de aanpassingen toch doorvoert. De rechter verwees in zijn onderbouwing naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2008, waarin staat dat werknemers in beginsel niet met een eenzijdige aanpassing akkoord hoeven te gaan. Klik hier voor de hele uitspraak.

Als werkgever is het dus van belang om altijd goed te realiseren dat ook voor werknemers het spreekwoord “eens gegeven, blijft gegeven” geldt. Bezuinigingen door eenzijdige loonsverlagingen zijn enkel mogelijk wanneer de werknemer(s) hiermee vrijwillig akkoord zijn, of wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Het enkele feit dat er grote financiële problemen zijn is dus blijkens deze uitspraak onvoldoende, helemaal wanneer deze financiële problemen niet (enkel) aan het personeel te wijten zijn zoals bij V&D.

In economisch mindere tijden is proactief handelen dus vereist. Blijf niet stil zitten, maar kom direct in actie. Probeer een regeling te treffen met het personeel. Mocht dat niet lukken, voer dan tijdig een reorganisatie door. Per 1 juli 2015 is het nog noodzakelijker om reorganisaties tijdig door te voeren, omdat dan (behoudens enkele uitzonderingen) ook bij economische omstandigheden een ‘ontslagvergoeding’ verschuldigd is.

mr. René Halfens, advocaat