Pas op met het verhuren van uw tweede huis

Door de zwakke huizenmarkt blijven veel kopers van nieuwe woningen met hun oude woning zitten. Het lijkt aantrekkelijk om een van de huizen te verhuren, maar let op, hier zitten wel haken en ogen aan waar u rekening mee dient te houden. Hieronder enkele punten om op te letten:

Allereerst moet u toestemming hebben van uw verzekeraar. Indien u uw woning verhuurt zonder dit aan uw verzekeraar te melden, is dit mogelijk een grond voor uw verzekeraar om bij een eventuele schade dekking te weigeren. In de meeste verzekeringsvoorwaarden staat namelijk opgenomen dat u de woning zelf dient te bewonen en/of niet mag verhuren.

Ten tweede dient u toestemming te hebben van de bank, althans als er een hypotheek op uw woning zit. Ook in de voorwaarden van uw hypotheek staat veelal opgenomen dat u de woning zelf dient te bewonen en/of niet mag verhuren. Indien u geen toestemming heeft van uw bank, kan dit een reden zijn van de bank om de hypothecaire geldlening in te trekken.

Ten derde dient u er altijd op te letten dat u met goede betrouwbare huurders in zee gaat (die de huur tijdig zullen betalen, zorgvuldig omgaan met uw huis, etc), alsmede dat u met hen duidelijke, liefst schriftelijke, afspraken maakt. Hierbij is het van belang om u goed te realiseren dat de wet een aantal regels kent met betrekking tot het verhuren van woningen, waar niet of slechts beperkt van mag worden afgeweken. Deze regels dienen doorgaans niet om de verhuurder, maar om de huurder te beschermen! 

Wij adviseren daarom altijd om uw bank en verzekeraar toestemming te vragen om uw woning te verhuren, de huurders daar waar mogelijk te screenen (dit kan al eenvoudig via bijvoorbeeld via Google) en altijd een schriftelijke en juridisch deugdelijke huurovereenkomst te sluiten, waar alle belangrijke afspraken instaan.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. J.E.S. Dolmans.