Ook regels mbt de WW-uitkering gaan wijzigen

Steeds meer ondernemers realiseren zich dat in 2015 een hoop gaat veranderen op het terrein van het arbeidsrecht. Maar ook de WW verandert, wijzigingen die verstrekkende gevolgen hebben voor werknemers. Met het oog op deze wijzigingen kan het voor een werknemer voordelig zijn nog voor de invoering ervan mee te werken aan een ontslag.

Wat blijft hetzelfde?  

De hoogte van de WW-uitkering: gedurende de eerste 2 maanden 75% daarna 70 % van het loon

De toelating tot de WW: om toegelaten te worden moet een werknemer in de laatste 36 kalenderweken daadwerkelijk 26 kalenderweken hebben gewerkt (perioden van ziekte worden niet meegeteld).

Wat gaat er wijzigen?

Per 1 juli 2015 verandert het begrip passende arbeid.

Alle arbeid wordt passend geacht, op het moment dat je 6 maanden werkloos bent. Is het salaris lager dan de WW-uitkering, dan wordt het salaris aangevuld vanuit de WW. Niveau of salaris is derhalve geen belemmering meer voor het accepteren van een baan.

Het recht op WW eindigt op het moment dat de werknemer geen relevant loonverlies meer heeft. Bedraagt het loon in een kalendermaand meer dan 87,5 % van het maandloon, dan eindigt het recht op een WW-uitkering op de eerste dag van die maand.

Per 1 juli 2015 geldt er een inkomensverrekening.

Wat betreft de verrekening van inkomsten ontvangen tijdens een WW-uitkering wordt in het wetsvoorstel de systematiek van urenverrekening vervangen door een systematiek van inkomensverrekening. Van elke verdiende Euro mag 30% worden behouden.

Per 1 januari 2016 aanpassing WW duur van 36 naar 24 maanden.

De opbouw van de uitkeringsduur wordt daarbij strenger. Ieder gewerkt jaar na 10 jaar arbeidsverleden telt slechts voor een half jaar mee voor de duur van de uitkering.  De arbeidsduur die voor 1 januari 2016 is opgebouwd, wordt gerespecteerd. Indien dit arbeidsverleden op 1 januari 2016 meer dan 24 jaar bedraagt, zal er wel een geleidelijke afbouw van de WW-duur tot het nieuwe maximum van 24 maanden plaatsvinden ( 1 maand per kwartaal tot 1 januari 2019). Vanaf 1 januari 2019 is de uitkeringsduur nog maar 24 maanden.

Het wordt mogelijk om vanuit de cao een aanvullende regeling te treffen dat de totale WW-duur wordt opgehoogd naar 36 maanden.

Mer informatie: mr. Marlies Oogjen, advocaat arbeidsrecht