Ook de gemeente Rotterdam en het UWV weten nu dat een vordering kan verjaren

Alle nieuwspagina’s stonden ermee vol: door verjaring mocht een Rotterdammer zijn onterechte uitkering van € 35.000,- houden. Hoe kan dat?

In dit geval had de Rotterdammer in 2003 van de gemeente Rotterdam te horen gekregen dat hij zijn uitkering moest terugbetalen. De reden hiervoor was dat hij naast zijn uitkering, zonder dat de Gemeente Rotterdam dit wist, had gewerkt. De Rotterdammer betaalde het bedrag echter niet terug en de gemeente reageerde hier onvoldoende op, waardoor de vordering na 5 jaar is verjaard. De rechter oordeelde recent dan ook terecht dat de gemeente Rotterdam dit bedrag ruim 15 jaar later niet meer terug kan vorderen.

Terecht? Misschien niet, maar zo is het nu eenmaal in de wet geregeld. Bovendien had de gemeente Rotterdam de verjaring kunnen voorkomen door deze te ‘stuiten’. Indien zij de verjaring steeds tijdig (binnen 5 jaar) had gestuit, dan was de vordering niet verjaard en had de Rotterdammer het bedrag waarschijnlijk nog wel terug moeten betalen.

Stuiten is niet meer en niet minder dan melden (of uit een handeling laten blijken) dat je nog een vordering op iemand hebt. Hiermee voorkom je dat de vordering verjaart. Na de stuiting begint de verjaringstermijn weer opnieuw te lopen. Zorg er wel voor dat je de stuiting altijd nadrukkelijk en schriftelijk doet, zodat je dit achteraf kunt aantonen.

Let bovendien op dat er geen vaste verjaringstermijn is. Verschillende vorderingen hebben verschillende verjaringstermijnen. Een overeenkomst uit geldlening verjaart in beginsel na vijf jaar, maar een vordering tot betaling van de koopprijs bij een consumentenkoop verjaart al na twee jaar. En je moet er tijdig bij zijn, want als een vordering eenmaal is verjaard, kan deze niet meer worden gestuit.

Update:
Op 2 mei bericht
Telegraaf.nl dat uit een recente uitspraak blijkt dat ook een Fries een onterechte uitkering (dit keer € 20.000,-) mag houden, omdat het UWV onvoldoende rekening had gehouden met de verjaring.

Het is dus belangrijk om te weten wanneer uw vorderingen verjaren en hoe ze gestuit kunnen worden. Wij zijn u daarbij graag van dienst!