Ontruiming kraakpand pas na kort geding

Met ingang van 1 oktober 2010 is het kraken algeheel strafbaar (art. 138a Wetboek van Strafecht). Voor die tijd was het alleen strafbaar indien de woning minder dan 1 jaar leegstond. Bij verdenking van kraken is de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie bevoegd het kraakpand te ontruimen (art. 551a Wetboek van Strafvordering). Het huisrecht (art. 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) beschermt echter iedere feitelijke bewoner, dus ook een kraker, tegen huisvredebreuk, zoals een ontruiming.
 
Vandaag heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, zich uitgelaten over de ontruiming versus het huisrecht. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een ontruiming alleen mag plaatsvinden, nadat krakers voldoende tijd hebben gehad om hiertegen in verweer te komen middels een kort geding. Ontruimingen dienen tijdig te worden aangekondigd, zodat krakers voorafgaand aan iedere ontruiming de mogelijkheid hebben om deze door de rechter te laten toetsen.
 
Een eventueel hoger beroep hoeft niet te worden afgewacht en bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de openbare veiligheid in het geding is, mag een ontruiming wel eerder