OM vervolgt oppas voor verdrinking 7-jarige jongen (update)

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 47-jarige man, omdat hij in het zwembad onvoldoende toezicht heeft gehouden op zijn dochter en een 7-jarig vriendje, waardoor het vriendje kon verdrinken. Terwijl de man in de sauna zat, speelden zijn dochter en de 7-jarige jongen zonder toezicht aan de rand van het zwembad. De jongen viel in het water en verdronk.  
 
Uit onderzoek bleek dat het zwembad aan alle normen had voldaan en helemaal niets viel te verwijten. Het OM is van mening dat de man wel onvoldoende is nagegaan of de jongen kon zwemmen en daarnaast onvoldoende toezicht heeft gehouden. De man wordt nu vervolgd voor dood door schuld. Dit melden diverse media vandaag.
 
Kan dit zomaar? Het antwoord is: In beginsel ja.
 
In de jurisprudentie is meerdere malen (zowel in het civiele recht, als in het strafrecht) bepaald, dat mensen bij gevaarlijke situaties een zorgvuldigheidsplicht hebben. Hierbij geldt: Hoe gevaarlijker de situatie, hoe groter de zorgvuldigheidsplicht. Mensen moeten dus steeds inschatten of er sprake is van een gevaarlijke situatie en indien dit het geval is, zullen zij bij het gevaar passende voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Hierbij worden natuurlijk aan een professional zwaardere eisen gesteld dan aan een leek, echter ook een leek kent een zorgvuldigheidsplicht.   
 

Het OM stelt in deze zaak dat van een volwassen begeleider mag worden verwacht, dat hij de combinatie jonge kinderen – zwembad als gevaarlijk bestempelt, alsmede dat hij uit hoofde hiervan verplicht is uit voorzorg de zwemkwaliteiten van de kinderen te controleren en voldoende toezicht te houden. Het OM is van mening dat de man hier in deze situatie onvoldoende heeft voldaan en vervolgt hem voor dood door schuld. Het oordeel is nu aan de rechter. 

Update 28 september 2010
Het openbaar ministerie heeft vandaag de aanklacht tegen de vader bekend gemaakt. De eis bedraagt 15 maanden. Wordt vervolgd.

Update 15 oktober 2010
De rechtbank heeft de gedaagde veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en 180 uur werkstraf.

Update 26 oktober 2010
Het OM heeft aangekondigd in beroep te gaan omdat ze de opgelegde straf te laag vinden.