“Gemeente Nieuwegein reageert niet voortvarend en adequaat op meldingen m.b.t. asbestwoningen”

Eind 2007 zijn er in Nieuwegein woningen gerenoveerd waarin asbest was verwerkt. Voor werkzaamheden waarbij asbest vrij kan komen, gelden allerlei voorwaarden en vergunningen. Hieraan was echter niet voldaan. Ondanks dat de bewoners diverse meldingen deden bij de gemeente Nieuwegein, legde de gemeente de werkzaamheden pas na meer dan een maand stil.

De bewoners hebben naar aanleiding van deze gang van zaken een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Deze oordeelde recent dat de gemeente “onvoldoende voortvarend en adequaat gereageerd heeft op verzoekers meldingen met betrekking tot de verwijdering van asbesthoudende materialen in woonomgeving.” De gemeente Nieuwegein is het rapport aan het bestuderen en komt later met een reactie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij onze specialist op dit gebied, Bram van Roo.