(Nog) geen recht op advocaat tijdens politieverhoor

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat een verdachte wel het recht heeft om voorafgaand aan een politieverhoor een advocaat te spreken, maar niet om zich tijdens dit verhoor te laten bijstaan door een advocaat.  Er is weliswaar een Europese richtlijn die dit recht wel erkent, maar volgens de Hoge Raad heeft Nederland tot 27 november 2016 de tijd om deze in te voeren. Het feit dat het Europese Hof in enkele concrete zaken heeft beslist dat het ontbreken van verhoorbijstand door een advocaat meebracht dat de verdachte geen eerlijk proces heeft gehad, doet volgens de Hoge Raad hier niets aan af. Dit dient volgens de Hoge raad namelijk per zaak individueel bekeken te worden.

Concluderend: Het recht op een advocaat tijdens een politieverhoor ontstaat dus pas wanneer deze wordt ingevoerd door de wetgever, of uiterlijk op 27 november 2016, wanneer wel direct een beroep kan worden gedaan op de richtlijn. Wanneer tijdens een politieverhoor rechtsbijstand door een advocaat wordt geweigerd, kan dit er achteraf wel toe leiden dat een rechter oordeelt dat een verdacht geen eerlijk proces heeft gehad.