Nieuwe wetgeving tegen onverwachte schuld uit erfenis

Als u in aanmerking komt voor een erfenis, dan kunt u deze erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden. Wanneer u een erfenis zuiver aanvaardt, accepteert u de gehele nalatenschap: de lusten + de lasten en dus ook alle schulden! Als de lasten hoger zijn dan de lusten, is er sprake van een negatieve nalatenschap en moet u dus bijbetalen. Om dit risico uit te sluiten, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden, dat wil kort gezegd zeggen dat u deze enkel accepteert voor zover de positief is. Natuurlijk kunt u een erfenis ook altijd weigeren.

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een erfenis zuiver wordt aanvaard omdat deze positief lijkt, maar dat er later toch onverwachte schulden opduiken die niet (volledig) uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. Volgens de huidige wetgeving moet de erfgenaam het verschil dan uit eigen zak bijbetalen. Er is nu een wetsvoorstel waarin de erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing kan vragen voor deze schuld, mits hij kan aantonen dat hem niets te verwijten valt, oftewel dat hij de schuld niet kende en hiervan ook niet op de hoogte had kunnen zijn. Een schuld uit hoofde van een restschuld op een hypotheek zal hier dus in beginsel niet voor in aanmerking komen, een onverwachte naheffing op grond van de AWBZ in beginsel wel. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de 1e en 2e kamer.

Ons advies: Accepteer een erfenis altijd beneficiair!

Klik hier voor meer informatie over het wetsvoorstel en klik hier voor meer informatie over erven in het algemeen.