Nieuwe deeltijd WW op 20 juli 2009 van start

Vanaf 20 juli a.s. gaat de nieuwe, aangescherpte deeltijd-WW regeling van start. Om meer bedrijven in staat te stellen gebruik te maken van de deeltijd-WW wordt het budget verhoogd van 250 miljoen euro naar 950 miljoen euro en zullen fraudegevallen hard aangepakt worden.

Enkele veranderingen ten opzichte van de oude regeling:

  • De werktijd van de werknemer dient met minstens 20% te worden verkort en er moet een voornemen zijn minimaal 6 maanden hiervan gebruik te maken.
  • Hoe meer werknemers van de regeling gebruik maken, hoe korter de periode (<30% maximaal 15 maanden, 30-60% maximaal 12 maanden, > 60% maximaal 9 maanden).
  • De scholingsbepakling is aangescherpt en er komt een meester-gezel-regeling.

De deeltijd WW is in beginsel bedoeld om een tijdelijke terugval in orders op te vangen en niet om pijnlijke beslissingen vooruit te schuiven. Niet alleen is de regeling hier niet voor bedoeld, het is doorgaans ook geen goede beslissing voor een onderneming. De ervaring leert dat als er ingrepen moet worden, het verstandig is dit zo snel en volledig mogelijk te doen, zodat er een gezonde kern overblijft waarop verder gebouwd kan worden.

Klik hier voor het persbericht van het Ministerie van SZW.