Mogelijk uitbreiding tijdelijk dienstverband

In beginsel kan een werkgever iemand slechts 3 tijdelijke contracten geven voor een periode van maximaal 3 jaar, daarna wordt het tijdelijke dienstverband van rechtswege omgezet in een vast dienstverband. In de praktijk geldt dat deze wettelijke regel met name van belang is voor starters op de arbeidsmarkt, omdat vooral zij tijdelijke contracten hebben.

Door de huidige economische crisis, bestaat het risico dat werkgevers jongeren geen 4e tijdelijke contract zullen aanbieden en/of de 3 jaars termijn niet zullen overschrijden, omdat hiermee van rechtswege een vast dienstverband zou ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren na 3 tijdelijke contracten of 3 jaar massaal worden ontslagen, wil het kabinet daarom hangende de crisisperiode voor jongeren onder de 27 jaar bepalen dat er in beginsel pas een vast dienstverband ontstaat na 4 contracten of vier jaar.

Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht. Vanzelfsprekend houden wij u van de vorderingen van dit voornemen op de hoogte. 

Klik hier voor het persbericht van het Ministerie van Szw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. M.P.A. (Marlies) Oogjen.