Moet u nog betalen voor uw ID-kaart? Dien direct schriftelijk bezwaar in.

Ondanks de recente uitspraak van de Hoge Raad, waarin kort gezegd werd geoordeeld dat gemeenten (gelet op het algemene belang) gratis ID-kaarten aan burgers dienen te verstrekken, zijn er volgens diverse media nog steeds gemeenten die hieraan niet voldoen. Indien u nog steeds moet betalen voor uw ID-kaart,adviseren wij u om hiertegen direct schriftelijk bezwaar aan te tekenen, zodat het proces tot teruggave in gang gezet kan worden.