Mijn ex betaalt de alimentatie niet. Wat moet ik doen?

In China had een stel ruzie over het betalen van de kinderalimentatie. De vader betaalde de weinig. Daarop is de moeder zo kwaad geworden dat zij haar kind heeft vastgebonden en foto’s van het kind naar de vader heeft gestuurd als pressiemiddel om alsnog te betalen, aldus het AD.

Ook in Nederland komt het voor dat de alimentatieplichtige niet (tijdig of volledig) overgaat tot betaling van de alimentatie. Doorgaans is het vastbinden van het kind dan niet het meest efficiënte middel, nog los van het moreel verwerpelijke karakter van een dergelijke actie. Wanneer u geconfronteerd wordt met een achterstand in de betalingen, is het allereerst zaak om na te gaan of de alimentatieverplichting is opgenomen in een rechterlijke beschikking of een notariële akte. Daarmee heeft u namelijk een executoriale titel in handen. U kunt zich dan direct wenden tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zij zullen dan de alimentatiebetaler aanschrijven, een boete opleggen en indien nodig uiteindelijk beslag leggen op inkomen of vermogen om de alimentatie te innen.

Wanneer de alimentatieverplichting niet in een beschikking of notariële akte staat (bijvoorbeeld in een gewone overeenkomst), dan kunt u de alimentatie niet direct innen. U moet dan eerst naar de rechter om alsnog een beschikking te krijgen. De ander kan dan verweer voeren en de rechter doet uitspraak. Daarna kan de achterstand wel geïnd worden via het LBIO.

Het is de alimentatiebetaler ook niet toegestaan om bedragen te verrekenen met de kinderalimentatie, tenzij beide partijen daarmee expliciet instemmen. Een eventuele verrekening geldt dan ook als achterstand die geïnd kan worden. Dit is ook het geval bij de verhoging als gevolg van de wettelijke indexering. Voor 2018 bedraagt de indexering 1,5%.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat.