Mc Gregor en het voordeel van een surseance

Op 10 juni jl. is door de rechtbank Amsterdam aan het kledingconcern McGregor uitstel (surseance) van betaling verleend. In de regel wordt binnen enkele dagen na het uitspreken van deze surseance verzocht om toch maar het faillissement uit te spreken. Maar niet in dit geval. De bewindvoerder ziet mogelijkheden om de onderneming te laten voortbestaan.      

Een surseance wordt niet vaak aangevraagd, maar het zou voor vele ondernemingen de oplossing kunnen zijn om een faillissement te voorkomen en om de onderneming tegelijkertijd grondig te saneren.

De doelstelling van de surseance is om de vorderingen van alle schuldeisers te kunnen voldoen. Daarbij wordt echter wel de mogelijkheid geboden om de schuldeisers een akkoord aan te bieden. Zo’n akkoord kan bijvoorbeeld inhouden dat aan alle schuldeisers maar 20% van hun vordering zal worden voldaan en de restschuld wordt kwijtgescholden. Wanneer een deel van de schuldeisers instemt met een dergelijk akkoord, kunnen overige schuldeisers ook worden gedwongen hiermee genoegen te nemen. Dit is een zogenaamd dwangakkoord.

Een ander voordeel van een surseance is dat de bewindvoerder langlopende huurovereenkomsten met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden kan opzeggen. De surseance kan dus een perfect middel zijn om van één of meerdere te dure huurovereenkomsten af te komen, dan wel om te heronderhandelen over een lagere huurprijs onder druk van een eventuele opzegging van de huurovereenkomst. Dit geldt overigens niet alleen voor huurovereenkomsten van kantoren en winkels, maar ook bijvoorbeeld van leaseauto’s of een gehuurde kopieermachine.

Het is, in tegenstelling tot het faillissement, niet eenvoudiger om personeel te ontslaan. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor ieder andere onderneming. Echter met die uitzondering dat sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht geen transitievergoeding meer aan werknemers betaald hoeft te worden wanneer aan de werkgever surseance van betaling wordt verleend.

De surseance kan voor zowel grote ondernemingen, zoals McGregor, maar ook voor iedere andere MKB’er een oplossing zijn. Graag staan wij u bij wanneer u vragen hebt over sanering van uw onderneming. 

Marnix Mos,
advocaat