Lil Kleine krijgt gelijk van de rechter en was gerechtigd zijn optreden te beëindigen na bekogeling met bier.

Op 13 juli 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch vonnis gewezen in de zaak tussen het boekingsbureau Your Agency B.V. (het vaste boekingsbureau van o.a. Lil Kleine) en de organisator van een feest op de kermis in Meijel (Limburg). De zaak heeft betrekking op een optreden van de bekende rapper Lil Kleine. Het boekingsbureau werd in deze zaak bijgestaan door advocaat Joël Dolmans van Van As Advocaten. Dit vonnis is belangrijk voor de evenementen- en artiestenwereld in Nederland en is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Waar ging het om in deze kwestie?

Centraal in deze zaak staan de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het optreden van Lil Kleine (de artiestennaam van Jorik Scholten), alsmede de afspraken die partijen vooraf over het optreden hebben gemaakt. Overeengekomen is dat Lil Kleine in de nacht van 5 op 6 september 2016 een optreden zou geven op de kermis te Meijel. Partijen hebben hun afspraken vastgelegd in een overeenkomst. In die overeenkomst is onder meer opgenomen dat Lil Kleine gerechtigd was het optreden te ‘annuleren’ of te ‘staken’ op het moment dat er tijdens de voorstelling met voorwerpen naar hem of naar zijn crew zou worden gegooid. Irrelevant is of die voorwerpen Lil Kleine en/of zijn crew ook zouden raken.

De reden dat deze bepaling in de overeenkomst is opgenomen, is gelegen in het feit dat het gooien met objecten richting het podium zorgt voor een onveilige situatie. Zeker als dat gebeurt met (gevulde) bierglazen. De bierglazen kunnen de artiest en diens crew immers raken en verwonden. Daar komt bij dat menig artiest tijdens zijn optredens gebruik maakt van geavanceerde, elektronische (DJ)apparatuur. Wordt die apparatuur geraakt door rondvliegend bier, dan kan deze beschadigd raken of kortsluiting veroorzaken. Een andere reden voor het opnemen van de betreffende beëindigingsclausule is dat het door artiesten als zeer vernederend kan worden ervaren als zij tijdens een optreden met bier worden bekogeld. Artiesten bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie als zij op het podium staan tegenover enkele honderden feestgangers. Toen Lil Kleine op de kermis in Meijel werd bekogeld met bier heeft hij dan ook gebruik gemaakt van zijn contractuele beëindigingsmogelijkheid en het podium verlaten.

De organisator van het kermisfeest is van mening dat Lil Kleine niet gerechtigd was zijn optreden voortijdig te beëindigen en heeft de rechtbank daarom verzocht het boekingsbureau van  Lil Kleine te veroordelen de reeds betaalde gage aan hem terug te betalen. De organisator stelt onder meer dat Lil Kleine het publiek (bewust) heeft aangezet om hem tijdens het optreden te bekogelen met bier. Volgens de organisator heeft Lil Kleine het biergooien zelf uitgelokt omdat hij de toeschouwers na het eerste nummer liet weten dat hij zijn optreden zou beëindigen als er met bier zou worden geworpen. Vlak daarna werd Lil Kleine getrakteerd op een spreekwoordelijk ‘bierdouche’. Volgens de organisator is er daarom sprake van ‘uitlokking’ door Lil Kleine.

De rechtbank is het niet met de organisator eens en volgt in deze het standpunt van het boekingsbureau. Anders dan de organisator stelt, heeft Lil Kleine het publiek namelijk pas gewaarschuwd nadat er (lege) bekers richting het podium werden gegooid. Lil Kleine had dus een goede reden om het publiek te waarschuwen. De rechtbank is dan ook van mening dat Lil Kleine correct heeft gehandeld en dat er van uitlokking geen sprake is. De rechtbank oordeelt uiteindelijk als volgt:

Artiest mocht zijn optreden voortijdig beëindigen, nadat vanuit het publiek bier naar hem was gegooid.”

Doorslaggevend in deze zaak zijn de contractuele afspraken die het boekingsbureau heeft gemaakt met de organisator. De rechtbank overweegt dat Lil Kleine op basis van die afspraken in casu gerechtigd was het podium te verlaten. Het boekingsbureau is derhalve in het gelijk gesteld en hoeft de voor Lil Kleine ontvangen gage derhalve niet terug te betalen aan de organisator van het kermisfeest.

Waarom is deze zaak van belang?

Dit vonnis is belangrijk voor iedere artiest in Nederland. Ook voor organisatoren die artiesten inhuren is deze uitspraak van groot belang. Het gebeurt immers steeds vaker dat artiesten tijdens hun optredens met drank worden bekogeld. De rechter heeft nu geoordeeld dat een artiest – met het juiste contract – dit niet hoeft te accepteren en alsdan het podium mag verlaten zonder dat hij zijn gage aan de opdrachtgever hoeft terug te betalen. Van belang is dus de afspraken met betrekking tot een optreden vooraf zo goed mogelijk in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen.

Joël Dolmans, advocaat