Huur niet betaald = deur op slot?

Huurovereenkomsten worden dagelijks gesloten. Meestal worden deze ook correct nagekomen. Maar: wat als een huurder ineens de huurtermijnen niet meer betaalt? Een verhuurder in Maastricht ging creatief om met een huurder in een studentenhuis die de huur niet meer betaalde. De casus is als volgt.

De huurder en verhuurder zijn een huurovereenkomst met elkaar aangegaan voor de duur van 1 jaar. De eerste maand wordt de huur nog  betaald, maar daarna niet meer. Als ` oplossing ` voor dit probleem heeft de verhuurder na een aantal maanden de sloten vervangen van de woning zodat de huurder de woning niet meer kan betreden. Daarbij heeft hij tevens de inboedel van de huurder uit de woning gehaald en elders opgeslagen.

Uiteraard is de huurder niet blij met deze gang van zaken. De huurder sleept de verhuurder voor de rechter en vordert een terugkeer in de woning. De rechter wijst dit verzoek af, met name omdat de huurder volgens de rechter te snel de procedure heeft gestart, en daarmee aan de verhuurder te weinig tijd heeft gegeven om zich te kunnen verdedigen.

De huurder laat het hier echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Daar blijkt dat de huurder niet terug kan in de woning, gelet op het feit dat er inmiddels een andere huurder in zit. Het hof oordeelt echter wel dat in dit geval de huurovereenkomst enkel kon worden ontbonden door de rechtbank, en dus niet op eigen houtje door de verhuurder. Tevens had de verhuurder niet (zo ongeveer letterlijk) de deur op slot mogen draaien.

Heeft de huurder daarmee gekregen wat hij wilde, namelijk een terugkeer in de woning? Nee, maar het hof heeft wel geoordeeld dat de verhuurder de proceskosten moet dragen door de manier waarop de verhuurder (eigenhandig) de huurovereenkomst heeft ontbonden.

Heb je ook last van een huurder die telkens niet betaalt, maar wil jij wel op een juiste manier de huurovereenkomst ontbinden? Vraag dan onze huurrechtspecialisten om hulp!