In naam des Konings

De bepaling dat recht wordt gesproken uit naam van de koning(in) is al tientallen jaren geleden uit de grondwet gehaald. Desondanks moeten bijvoorbeeld civiele vonnissen nog steeds de stempel “In Naam der Koningin” hebben om ook daadwerkelijk geëxecuteerd (= uitgevoerd) te kunnen worden.
 
Met de troonswisseling op 30 april 2013 wordt de stempel “In Naam der Koningin” vervangen door “In Naam des Konings”. Er zijn plannen om deze tekst te moderniseren naar “In Naam van de Koning”, maar daarvoor dienen eerst nog enkele wetten te worden aangepast.  
 
Wij wensen iedereen een plezierige en vreugdevolle troonswisseling toe!